„Kasičky s malými stylizovanými vlčími máky, symbolem válečných veteránů, návštěvníci naleznou v půjčovně pro dospělé a ve studovně s čítárnou do 11. listopadu,“ informovala ředitelka Městské knihovny Cheb Martina Kuželová.

Den veteránů se ve světě především v anglosaských zemích slaví 11. listopadu. Jeho symbolem je květ vlčího máku, jenž vetknutý do klopy vyjadřuje úctu a vzpomínku na bývalé vojáky a bojovníky. Od roku 2001 je Den válečných veteránů připomínán i v naší zemi.

„Rádi bychom kampaní všem československým válečným veteránům poděkovali, vyjádřili úctu a zároveň s pomocí veřejnosti přispěli k tomu, abychom mohli pro archiv Paměť národa zaznamenat vzpomínky těch, kteří ještě ve sbírce nejsou,“ vysvětlil záměr sbírky provozní ředitel Post Bellum Jan Polouček.

Vlčí mák je symbolem válečných veteránů už od konce první světové války. Červené květy v té době pokrývaly hroby padlých na zapadní frontě. Připnutím symbolického květu si lidé připomínají hrdinství vojáků a vzdávají jim úctu. A 11. listopadu se Den veteránů slaví proto, že 11. 11. 1918 byla podpisem příměří ukončena 1. světová válka.

Pro Paměť národa vyprávělo už více než 800 veteránů. V České republice žije ještě asi 600 bývalých vojáků a odbojářů z období 2. světové války, jejichž jedinečné osudy zůstávají skryty. Díky sbírce ke Dni válečných veteránů bude možné zdokumentovat jejich další vyprávění. Dokud je čas…

Pomník obětem 1. světové války na městském hřbitově v Lubech je již třetím v řadě, který se podařilo v posledních letech v okolí Lubů obnovit.
Na oběti 1. světové války nezapomínají. V Lubech opravili už třetí pomník