Zveřejnit, či nezveřejnit? Chebští zastupitelé budou patrně znovu projednávat otázku, zda archivovat záznamy rokování zastupitelů na webu města. Na konci roku rozhodli, že archív zruší, obávali se totiž možné vysoké pokuty od Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Negativní ohlasy z řad veřejnosti ale přiměly představitele města rozhodnutí přehodnotit – tedy pokud to bude v souladu se zákonem.

„Naše právní oddělení nás na konci roku upozornilo, že by mohl úřad (ÚOOÚ, pozn. red.) městu uložit poměrně vysokou pokutu. Proto zastupitelé ve velké většině rozhodli, že záznamy archivovány na stránkách města nebudou,“ vysvětloval starosta Chebu Pavel Vanoušek. Proč dali zastupitelé veřejnému archívu červenou? Pokuta by podle jeho slov mohla dosahovat až několika milionů korun.

Skupina Chebanů se ale s rozhodnutím nechtěla smířit. Pod názvem 'Tříkrálová výzva starostovi města Chebu Pavlu Vanouškovi' sepsala petici, ve které požaduje obnovení veřejného videoarchívu jednání.

Obyvatelé poukazují na to, že jde o problém všech měst, ne všechna ale zvolila tak radikální řešení. Pro příklad uvádějí například Semily, Poděbrady či Beroun, tedy města, která ve zveřejňování pokračují jako dosud, a to i s vědomím, že jim hrozí problémy. Například Praha či Plzeň zase vystřihují citlivé údaje.

„Naším zájmem je, aby byla veřejnost co nejlépe informována, a tak jsme po poradě ve vedení dali právnímu oddělení pokyn, aby se pokusilo najít cestu, jak záznamy opět vrátit na stránky města,“ dodal starosta s tím, že by se o problému mohlo jednat možná už na březnovém zasedání zastupitelů.

Podobné potíže se zveřejňováním jednání zastupitelů na webu řešili před nedávnem v Karlových Varech. Tam dokonce ÚOOÚ prováděl na základě stížnosti jednoho z občanů kontrolu. „Ihned po zahájení kontroly jsme provedli nezbytné kroky k tomu, aby podrobné osobní údaje už nebyly na videozáznamu viditelné,“ uvedl tehdy primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

A co říká na celý konflikt samotný úřad?

„Zveřejňování videozáznamů například na internetu z hlediska zákona o ochraně osobních údajů je možné pouze tehdy, kdy jsou anonymizovány osobní údaje takzvaných třetích osob, tedy těch, o nichž se na zastupitelstvu jedná,“ vysvětlila mluvčí ÚOOÚ Hana Štěpánková. „Netýká se to tedy pochopitelně vystoupení zastupitelů. Avšak zveřejnění není přípustné z hlediska zákona o obcích; pokud dojde ke změně tohoto zákona, pak bude třeba jednat v souladu s novelizovaným zněním tohoto zákona. To se zatím nestalo,“ dodala.