Elektronická úřední deska nahradí klasické vitríny, které se nacházely v bývalé hasičské zbrojnici v Aši. Rozhodla o tom ašská radnice. Cena elektronické vitríny vyjde na 582 tisíce korun bez daně. V těchto dnech se právě na hasičské zbrojnici dokončují poslední opravy i tamního podloubí.

„Při rekonstrukci fasády bývalé hasičské zbrojnice je opravován také průchod domem, kde je nyní umístěno deset vitrín úřední desky," uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. „Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný objekt, bylo památkovým úřadem doporučeno úřední desku z průchodu přemístit jinam," podotkl.

Vhodná plocha pro umístění takového počtu vitrín v blízkosti městského úřadu není, proto bylo rozhodnuto o pořízení elektronické úřední desky s dotykovým ovládáním.

„Systém dokáže plně nahradit ´papírovou´ desku a splňuje všechny legislativní podmínky," poznamenal mluvčí.

Ve spolupráci s oddělením informatiky úřadu byly vytipovány tři možné varianty od tří různých dodavatelů. Elektronická úřední deska bude umístěna do prostranství u nového hlavního vstupu do budovy městského úřadu v Kamenné ulici.

Okolí bývalé hasičské zbrojnice prochází v těchto dnech posledními úpravami.

Poté, co se před dvěma lety opravilo první patro zbrojnice a vznikla zde obřadní síň a výstavní prostory, přešla radnice k opravě i pláště.

„Je to další z větších investičních akcí. Oprava fasády vzniká v rámci projektu ´Setkání a výstavy projekt přeshraniční spolupráce muzeí Mylau a Aš oprava historické fasády´. Celková cena dosáhne 3,9 milionu korun.

Fasáda domu se renovuje ve spolupráci s památkovým ústavem. Objekt je kulturní památkou od prosince 2009. Ministerstvo kultury České republiky tehdy v odůvodnění popsalo hasičskou zbrojnici, projektovanou roku 1930 německým architektem Emilem Röslerem, jako velmi výstavní stavbu.

„Požadavkům památkářů byla přizpůsobena i barevná kombinace na fasádě," informoval mluvčí Milan Vrbata. Historickou hasičskou zbrojnici opustil hasičský záchranný sbor v roce 2006, kdy se odtud přestěhoval do areálu bývalých technických služeb v Okružní ulici.