Žáci základních škol budou moci podat přihlášku na tříletý učební obor.


„Kromě čtyřletého studia zakončeného maturitní zkouškou oborů zdravotnický asistent, sociální činnost a masér sportovní a rekondiční nově otevřeme také tříleté studium s výučním listem," informoval ředitel školy Zdeněk Hrkal s tím, že se jedná o obor ošetřovatel. Tento učební obor chebská zdrávka otevře na základě potřeb krajských a soukromých subjektů. Po ošetřovatelích totiž začíná být velká poptávka.


„Žáci budou připravováni pro poskytování ošetřovatelské péče pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka," vysvětlil Zdeněk Hrkal s tím, že své uplatnění najdou absolventi ve zdravotnických a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech či v domácí ošetřovatelské péči. „Své místo najdou také v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením a také v zařízeních pro seniory a v hospicích," doplnil ředitel.


Většina výuky všech studentů je podle ředitele školy zaměřena na praxi. „Od třetího ročníku pracují naši žáci v terénu," přiblížil Zdeněk Hrkal.
Kromě nového oboru nabídne střední škola například výletní praxe pro studenty. „Spolupráce s německým partnerem je určená pro všechny žáky všech oborů," dodal Zdeněk Hrkal a doplnil, že za výletní praxi dostanou studenti i finanční odměnu v eurech. Chebská zdravotnická škola se může pochlubit také velmi úspěšnou fiktivní firmou.