„Strom odborně posoudila před zahájením správního řízení Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky," informoval tiskový mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

„Po provedeném správním řízení odbor životního prostředí vydal rozhodnutí o vyhlášení památného stromu s názvem Zedtwitzův javor a vymezení jeho ochranného pásma." Památný strom nechala ašská radnice následně zapsat do seznamu ochrany přírody.

Zedtwitzův javor vytipovalo a vyhlásilo město za památný, protože je velmi vysoký, má pravidelnou korunu, velký obvod kmene a je velice starý. Dalším důvodem pak bylo i místo, kde roste. Tím je Mikulášský vrch.

Strom stojí konkrétně v zahradě u budovy městského muzea Aš, která byla původně zámkem obývaným šlechtickým rodem Zedtwitzů, kteří měli v celém ašském regionu značný vliv. Právě z tohoto důvodu byl navržen i jeho název.

Tabulky se státním znakem a příslušným označením památného stromu pod starým Zedtwitzovým javorem, včetně dřevěné informační tabule, na kterou jsou tyto tabulky připevněny, i samotnou instalaci obstaral a zajišťoval ašský odbor správy majetku a investic.

Památný strom v zahradě muzea je javor klen a jeho obvod kmene činí 405 centimetrů a výšku dvacet čtyři metrů. Jeho ochranné pásmo vymezuje území ve tvaru kruhu, který je o poloměru 15 metrů a leží na témže pozemku, který je ve vlastnictví města Aš.

Ašská radnice uvažovala o prohlášení tohoto historického javoru za památný strom už jednou, a to před několika lety. Bylo to v době, kdy město provádělo celkovou rekonstrukci a revitalizaci Mikulášského vrchu.

(wun)