Mnoho stavebních úprav v poslední době zažívá město Aš. Některé jsou provázeny protesty ze strany občanského sdružení Zelený dědek, kterému se nelíbí například zásahy do zeleně spojené s kácením stromů v sadech Míru.

Jádro sporu představují stromy, které by měly být pokáceny. „Plánovaný počet stromů určených k pokácení se nám zdá zbytečně velký. Proto jsme také iniciovali petiční akci, která odmítá revitalizaci sadů Míru. Máme za sebou již dvě setkání s představiteli města a jsme ve fázi dialogu, kdy se snažíme dosáhnout kompromisu. K některým změnám na náš podnět již došlo,“ řekl Martin Flaška, předseda sdružení Zelený dědek.

Sdružení se dále nezamlouvá rozsah úprav, které by mohly vyústit v likvidaci charakteru vzrostlého anglického parku.

Radnice se brání tím, že zásahy do zeleně jsou v rámci stavebních prací nutné. „Pokud chceme, aby sady Míru vypadaly jako anglický park, byly bezpečné a estetické, musíme přistoupit k vykácení starých a poškozených stromů. Pochopitelně je nutné přihlédnout k tomu, že některé stromy jsou v místech, kde brání budování cest, případně jiným úpravám. Rovněž je třeba zdůraznit, že místo pokácených stromů budou vysázeny nové, včetně keřů, podle projektu vypracovaného zahradními architekty ve spolupráci s dendrology,“ sdělil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. „Před dvěma lety jsme nechali v sadech Míru porazit kolem devadesáti stromů, protože byly buď poškozené, nebo příliš zahušťovaly plochu pod nimi. Díky tomu se místo začalo podobat anglickému parku, narostl i trávník, který tam předtím kvůli zastínění nebyl. Ten pravidelně sekáme. Tenkrát nikdo neprotestoval, což je zajímavé,“ vysvětlil mluvčí Milan Vrbata.

Dalším sporným místem je také Masarykovo náměstí. Ašská radnice na tomto místě započala stavební úpravy, které mají změnit náměstí v nové odpočinkové místo se sadovnickou úpravou, kde nebude chybět například malý potůček.

Také v tomto případě sdružení Zelený dědek protestuje proti kácení, které vidí jako špatné řešení.

„Občané se mohou seznámit s konečnou podobou revitalizace náměstí, protože je na něm umístěna informační tabule. Na ní je vidět budoucnost lokality v dohledné době,“ sdělil mluvčí Milan Vrbata. Podle jeho slov musel být bohužel odstraněn i vzrostlý smrk používaný jako vánoční strom, neboť byl již nebezpečný.