Je jasno, Sdružení Ašsko už vybralo projektovou kancelář, která navrhne dokumentaci pro města Aš a Hranice a obec Krásná v rámci projektu ´Detailní plánování pro přeshraniční síť Zelený pás´. Hranice, která před pár lety oddělovala země sovětského bloku od zbytku Evropy, zmizí ze světa. V místech, kudy až do konce 80. let vedla železná opona, totiž začíná vznikat zelená hranice.

Ostnaté dráty na bývalé česko – německé hranici nahradí dlouhý zelený pás. O zelenou hranici by se měli starat ochránci přírody. Ti také doufají, že ohrožené živočišné druhy by se mohly v unikátním přírodním biokoridoru rozmnožit natolik, že by se odtud mohly rozšířit do okolní krajiny. Nová hranice by měla sloužit turistickým a poznávacím výletům.

Projektová dokumentace pro Aš bude zahrnovat regeneraci zeleně v Geipelově parku, parku nad prodejnou Billa a pod Tyršovým domem. Nedílnou součástí bude úprava historické Kostelní cesty směřující od Geipelova parku přes obchvat ke státní hranici s Německem a revitalizace prostranství u státní hranice mezi bývalou celnicí u silničního přechodu až k železnici na Selb. Zde by měl být památník Železné opony jako objekt turistického ruchu. Stát tady bude takzvaná špačkárna a drátěné zátarasy v původní podobě.

„Hlavním tématem projektové dokumentace v Hranicích je II. etapa naučné stezky. V rámci již vybudované naučné stezky se tady vysadí různé druhy stromů. Stezku zároveň obohatí některé druhy hornin a nerostů, které jsou svým výskytem typické pro Karlovarský kraj. Informační tabule tak návštěvníkům představí Neživou přírodu Karlovarska,“ upřesnila Petra Bulantová, předsedkyně sdružení.

Také v Hranicích se vybuduje 20 až 25 metrů dlouhý úsek Železné opony. Součástí dokumentace bude i revitalizace zahrady zdravotního střediska. Projektová dokumentace v obci Krásná ponese název Revitalizace Zámeckého parku. Ta zahrnuje obnovení základů zámku, historických chodníků, úprava výsadby, osazení mobiliářem a vytvoření odpočinkové zóny pro děti.

„Ten památník Železné opony by mohl být zajímavý,“ konstatoval jeden z obyvatel Aše.