Obyvatelé Chebu budou mít opět možnost zbavit se velkoobjemového odpadu. Od 26. března totiž opět začnou takzvané železné neděle.

Při akci rozmístí pracovníci Chebských technických služeb (Chetes) na území města velkoobjemové kontejnery. Ty na místě zůstanou přes víkend.

Pravidelně ale železné neděle provázejí ty samé problémy. Často se v kontejnerech objevuje odpad, který tam nemá co dělat, jako třeba stavební a nebezpečný odpad či vyřazená elektrozařízení. V minulých letech se také pracovníci Chetes setkali s tím, že kontejner byl tak rychle zaplněný, že se musel mimo plán vyvézt ještě v sobotu.

I tak se některé ulice, jako třeba vloni Dragouská, zaplní odpadem. Ač pracovníci technických služeb hned po víkendu danou část města uklízejí, na vetešníky, kteří ve vyhozených věcech hledají různé 'poklady, jsou někdy krátcí. Odpad se totiž nemá vršit na kontejnery, a tak jsou obyvatelé pravidelně upozorňovaní, aby jej raději položili vedle. To má ale také háček.

„Odvezením odpadků tak práce nekončí,“ popisoval Tomáš Pucholt z Chetes. Pracovníci musejí místa důkladně zamést a umýt. „Nezřídka se nám stává, že je pod hromadou odpadků třeba ještě rozlitá barva.“

Vloni městskou kasu železné neděly přišly na 1 738 000 korun.

„Letos předpokládáme podobnou částku - okolo 1 800 000 korun,“ uvedla mluvčí chebského městského úřadu Martina Kuželová.

Rozhodně se o zrušení akce neuvažovalo. „Železné neděle si vyžádají menší prostředky než kdyby se město muselo zbavovat černých skládek.“

A obyvatelé by asi zrušení železných nedělí nepřivítali s nadšením. „Je pravda, že si na ně zvykl snad každý, s kým se bavím,“ řekl Cheban Marcel Slováček. „Také je využívám. Je to služba k nezaplacení.“

Rozpis:

Etapa č. 1 ve dnech 26.-29.3.

Na Vyhlídce (u vjezdu do LDN), Hrnčířská (proti domu č. 5-7 - u stanoviště kontejnerů), Hrnčířská (parkoviště u kotelny), Zlatá (parkoviště u prodejny), křižovatka Javorová - Březová (směr Komorní), Janáčkova (u domu č. 10), Nezvalova (křižovatka s Dvořákovou), Dvořákova (u odbočky na Malé nám.), Dvořákova (u odbočky k Zapomněnce), Boženy Němcové (břeh řeky proti domu č. 71-75), Boženy Němcové (u domu č. 10), Přemysla Otakara (za křižovatkou na začátku ulice), Kasární náměstí (plocha parkoviště), Komenského sady (proti býv. veřejným WC), Májová (mezi domy č. 49 - 51), Školní (mezi domy č. 7 a 9), Svatopluka Čecha (za křižovatkou s Komenského, proti parčíku), Komenského (před domem č. 25), Karlovarská (před býv. objektem SÚS), Okružní (parkoviště u trafostanice), Václava Kučery (u křižovatky s Okružní), Gustava Noska (u křižovatky s Okružní), Komorní (pod křižovatkou s ul. Ke Skalce), Svobody (u domu č. 55), Sládkova (mezi domy č. 4a a 4b), Jateční (před veřejnými WC), Severní (před domem č. 5), K Viaduktu, Dolnická (u školního statku), Luční (u domu č. 1)

Etapa č. 2 ve dnech 9.-12.4.

Kollárova (za domem č. 3), Elišky Krásnohorské (u kontejneru na dom. odpad), dvorní trakt Židovská - Jakubská (u kontejneru na dom. odpad), dvorní trakt Provaznická (vpravo u garáží), dvorní trakt Dlouhá - 26. dubna (za budovou MěÚ), dvorní trakt za hotelem Hradní dvůr (nájezd z Hradební), Goethova (před domem č. 8), Goethova (před domem č. 20), Americká (před domem č. 86), Lesní (mezi domy Lesní č. 2 a Americká č. 32), Lesní (mezi domy č. 20 a 22), Lesní (před domem č. 15), Lesní (parkoviště mezi domy č. 50 a 56), Lomená (zadní vjezd do ZŠ), Přátelství (parkoviště před domem č. 21), Do Zátiší (parkoviště před domem č. 20), Družstevní (parkoviště před domem č. 4), Americká (parkoviště před kotelnou), obec Zátiší (za přejezdem ČD - před domem č. 4), Kasární nám. (parkoviště), Baltazara Neumanna (u domu č. 7), Libušina (pod domem č. 3), Hradební (garáže vpravo), Libušina (proti divadlu), Pekařská (před domem č. 9)

Etapa č. 3 ve dnech 16.-19.4.

Hálkova (před domy č. 5 a 7), Evropská (u stanoviště odpadových nádob vedle domu č. 52), Dukelská (chodník před domem č. 39), Evropská (v rokli za býv. prodejnou Baťa - vjezd z Dukelské), Valdštejnova (za lékárnou u vjezdu do dvorního traktu u domu č. 26), Valdštejnova (vedle trafiky u domu č. 35), Valdštejnova (pod křižovatkou s ul. Obětí nacismu - na rohu parčíku), Obětí nacismu (mezi domy č. 13 a 15), Svobody (vedle domu č. 60 u stanoviště odpadových nádob), Palackého (pod blokem domů č. 26-32 u hřiště), Palackého (dvorní trakt za domem č. 15), Palackého (dvůr za domem č. 1a), Příkopní (nad panel. domem č. 9 a 11), Riegerova (u domu č. 34), Riegerova (nad domem č. 20 v zeleni), dvorní trakt Riegerova - Ztracená (za býv. večerkou), Dyleňská (před domem č. 52 za parkovištěm), Dyleňská (u zastávky MHD), Dělnická (před domem č. 31), U Stadionu (stanoviště kontejnerů u kotelny Vrchlického), Matěje Kopeckého (před domem č. 8), Jiráskova (u stanoviště kontejnerů pod objektem MP), Bezručova (vedle domu č. 24), Ke Kaštanům (vedle objektu býv. PORS), Šimáčkova (vedle domu č. 28), Železničářů (u zahrady u domu č. 18), křižovatka Písečná - Na Hradčanech, Karlova (před domy č. 10, 12), Šeříková (parkoviště za domem č. 14), Evropská (za domem č. 40 - vjezd z Dukelské ke garážím), Karlovarská (parkoviště u vjezdu do Euronu)

Etapa č. 4 ve dnech 23.-26.4.

Mánesova (před domem č. 18), Mánesova (před domem č. 9), 26. dubna (před domem č. 25), 26. dubna (před domem č. 31), Vrbenského (parkoviště před domem č. 8), Dragounská (před domem č. 33), dvorní trakt Jungmannova - Kosmonautů - V Zahradách, dvorní trakt 17. listopadu - Kosmonautů - Jungmannova, V Zahradách (za domem č. 27 směrem k Mírové ul.), Mírová (parkoviště mezi domy č. 5, 7 a 9, 11), 17. listopadu (pod býv. restaurací Na Výsluní), křižovatka Lidická - 17. listopadu, Pastýřská (před Vesmírem), Osvobození (v prostoru garáží proti zahradnictví Chetes), K Nemocnici (proti domu č. 18), K Nemocnici (parkoviště proti domu č. 36, 38, 40), Háje (křižovatka Antala Staška - Dolní), Háje (Antala Staška před domem č. 10), Háje (Rohová před domem č.11), Háje (Sportovců mezi domy č. 3 a 5), Háje (křižovatka vlevo před mostem do ul. Osvobození), Háje (Požárníků před křižovatkou s Blanickou), Háje (Zemědělská před MŠ), Svatý Kříž (u domu č. 22)

Etapa č. 5 ve dnech 7.-10.5.

Starý Hrozňatov (před MŠ), Starý Hrozňatov (za mostem přes Mohelský potok), Starý Hrozňatov (před býv. občerstvením U Čápa), Starý Hrozňatov (na příjezdu od Slapan na křižovatce k býv. rotě), Starý Hrozňatov (u hřiště u domu č. 31), Podhrad (u obchodu), Podhrad (u autobus. točny), Podhrad (uprostřed ul. Ke Křížům), Podhrad (Všebořská - u restaurace), Podhrad (Všebořská - u trafostanice), Nový Hrozňatov (za cihelnou u posledního domu vlevo), Střížov (panelová plocha před domem č. 38), Střížov (plocha před domy č. 30 a 30a), Tršnice (před restaurací U Fanynky), Pražská (u domů č. 10 a 12), Tršnická (proti Kreditu), Tršnická (před domem č. 26), Cetnov (osada A - u objektu býv. občerstvení), Jindřichov (u zastávky MHD), Klest (vývařovna, travnatý trojúhelník), Klest (u panel. domu), Malá Všeboř, Dolní Dvory (u rybníčku), Dolní Dvory (u bytovek), Loužek (u rybníčku), Dolní Pelhřimov (u autobus. točny), Horní Dvory (před Dřevoprodejem), Slapany (u bytovek), Joštova (křižovatka s ul. Na Hrázi)