Na některých místech by se mohlo jednat až o 50 procent méně úrody, než tomu bylo v loňském roce. Vliv na to má pochopitelně současné sucho, které trápí zemědělce čím dál více.

„Co se týče sklizně obilovin a řepky, tam si nemyslím, že bude dopad tak velký, ale i tak zaznamenáváme sklizeň o deset procent nižší než v roce předchozím," uvedl Vladimír Tůma z Agro & Kombinátu Dolní Žandov.

Největší problém mají zemědělci s pícninami, jako jsou travní porosty a kukuřice.

„Tam nastává problém u podniků, které jsou závislé pouze na nich a mají svahy na písčitých půdách, které jsou orientovány na jih. U nich bude velkým problémem zajistit píce na zimu," upozornil zemědělec.

V průměru by mohli zemědělci v druhé seči přijít až o více než třicet procent pícnin.

„Hodně záleží na podloží, kde se pícniny pěstují a na jakém svahu a jaké světové straně," podotkl Vladimír Tůma. „Na některých místech v kraji mohou být ztráty v pícninách až padesátiprocentní," podotkl.

Nedostatek krmiva ze suchého počasí může zkomplikovat i krmení dojných krav a dojení mléka. Nakonec se i může stát, že se někteří zemědělci rozhodnou stáda krav zredukovat. „Nyní čekáme na delší, ale rovnoměrný déšť. Pokud přijde přívalový liják, může se stát, že nám poničí zbytek úrody, který máme," dodal Vladimír Tůma.