Země se na Chebsku třásla vždy. Vše souvisí s vulkanickou činností ve čtvrtohorách, po které nám zůstala památka v podobě dvou nejmladších sopek. Jednou je Komorní hůrka u Chebu a druhou je Železná hůrka pod horou Dyleň. Mnozí lidé mají v živé paměti zemětřesení z 21. 12. 1985 s magnitudem 4,6. To je dosud nejsilnější přístrojově zaznamenané zemětřesení v západočeské oblasti. Otřesy byly cítit až ve vzdálenosti dvě stě kilometrů. Vznikaly menší škody na nemovitostech, padalo nádobí ze skříní, pohyboval se nábytek. „Kdy zemětřesení v našem regionu přijde, jakou bude mít sílu, kdy odezní, se nedá přesně určit. Lze jen odhadovat podle složitých matematických vzorců a stálého měření,“ zmínil Milan Brož z Geofyzikálního ústavu AV ČR a pokračuje: „Není to tak, že bychom seděli na pomyslném sudu s prachem.“ Pan Milan Brož studuje zemětřesení a jevy s ním spojené již mnoho let a věnuje se jim také zkoumáním v cizině.

Od roku 1986 Ústav struktury a mechaniky hornin provozuje síť seismických stanic WEBNET, která nepřetržitě monitoruje seismicitu celé oblasti západu Čech. Oblast severozápadních Čech je spolu se sousedními částmi území Německa tektonicky velmi neklidná část zemské kůry, která se projevuje také výskytem slabých zemětřesení. „Z hlediska všech seismických projevů je možné západočeskou oblast prohlásit za unikátní přírodní laboratoř, která je stále v centru zájmu našich i zahraničních vědců,“ podotkl Brož.

Z časového monitorování vzniku seismických rojů v oblasti Nového Kostela u Chebu lze v posledních dvaceti letech poukázat na tříleté intervaly opakování zemětřesení. Významnější otřesy proběhly také v letech 1997, 2000, 2008, 2011 a 2014, který byl po 29 letech poměrně silný. Země se na Chebsku třásla i v letech 2017 a 2018. Pan Brož zmínil: „Pro zemětřesné roje je charakteristické, že energie nashromážděná v zemské kůře se neuvolňuje najednou, ale větším množstvím slabších otřesů. Díky tomu nejsou případné škody velké a nedochází k nashromáždění ničivé energie v jednom místě.“

Země se na Chebsku třese vždy maximálně po dobu několika měsíců. Nutno připomenout, že celá oblast, která je seismicky aktivní, zahrnuje nejen území severozápadních Čech, ale i velkou část Bavorska a Saska. „Naše zemětřesení jsou sice mírnější, ale provází je nepříjemné hučení, které v lidech vyvolává pocity strachu. Pravdou je, že tento druh zemětřesení vnímají s určitým předstihem zvířata,“ doplnil zajímavosti Milan Brož.

A na co se v našem regionu připravit dál? Kdy se země otřese znovu? To ukáže čas.