Dlouhodobá společná práce Chebu a brněnské Masarykovy univerzity – Ústavu fyziky Země (ÚFZ) – letos vyústila v česko – saskou spolupráci. V Chebu se před časem uskutečnila přednáška Václava Nehybky z ÚFZ. Ten zde hovořil o systému zemětřesného monitorovní v naší oblasti. Lidé na Chebsku se v dnešní době vůbec nemusejí zemětřesení bát. To potvrdil i správce přírodní rezervace Soos Karel Brož. „Na nedaleké vyhaslé sopce Komorní hůrka je nainstalovaný seismograf, který patří do celoevropské monitorovací sítě,“ řekl. „Několik dalších měřících zařízení je rozmístěno po celém Chebsku. O jakémkoliv otřesu půdy tedy víme. A můžeme na něj kdykoliv upozornit,“ doplnil.