Mnohé chebské rodiny a tisíce pacientů budou vzpomínat na lékaře, který dostál svému slibu pomáhat nemocným až do samotného konce. „Drazí bratři a sestry, přátelé, prosím Vás o modlitbu a vzpomínku na tohoto skvělého člověka, laskavého gentlemana, neurologa a obětavého lékaře, propagátora paliativní péče v našem kraji a jednoho ze zakladatelů domácího Hospice Sv. Jiří,“ okomentoval smutnou zprávu františkolázeňský farář Metoděj Vít Kout.

MUDr. Ján Cabadaj se narodil 20. listopadu 1949 v Radvani na Dunajom v dnešní Slovenské republice. Po studiu na Střední všeobecně vzdělávací škole v Hlohovci byl přijat na LF UK v Hradci Králové jako posluchač Vojenského lékařského, výzkumného a doškolovacího ústavu JEP.

Během praxe získal specializaci v oboru vnitřního lékařství, nástavbovou specializaci v oboru FBLR a oboru neurologie. Měl zkušenosti také v publikační a přednáškové činnosti. V roce 2012 složil MUDr. Cabadaj atestaci v oboru paliativní péče.

Od roku 1973 do roku 1990 byl ve služebním poměru vojáka z povolání. Kariéru vojenského lékaře ukončil jako náčelník Vojenského lázeňského ústavu v Teplicích.

Od roku 1990 do roku 1994 vykonával MUDr. Cabadaj funkci primáře na oddělení neurologie v NsP Bílina.

V letech 1994 – 1995 se vrátil zpět do Vojenského lázeňského ústavu v Teplicích, kde vykonával funkci ředitele.

Od roku 1995 do roku 1998 pracoval v nemocnici v Teplicích na neurologickém oddělení – nejprve ve funkci sekundáře, později ve funkci primáře tohoto oddělení.

MUDr. Ján Cabadaj nastoupil do Okresní nemocnice v Chebu dne 1. 5. 1998 na oddělení neurologie jako primář tohoto oddělení. Po uzavření lůžkové části oddělení neurologie byl nadále primářem neurologické ambulance. Lékaře neurologické ambulance vykonával i v důchodovém věku. Jeho aktivní práci přerušilo až onemocnění, kterému bohužel podlehl 20. listopadu 2020.

Od roku 2008 se věnoval myšlence založení hospicové péče v okrese Cheb. Občanské sdružení, jehož byl MUDr. Cabadaj předsedou, se zasazovalo o to, aby ve městě Chebu byl kamenný hospic, což se nepodařilo a sdružení změnilo svůj cíl ze založení kamenného hospice na poskytování péče prostřednictvím mobilního hospice. Ve spolupráci s ostatními zakládajícími členy Hospice Sv. Jiří tedy stál u zrodu mobilního hospice, který poskytuje potřebnou péči nevyléčitelně nemocným.