Předchozí
1 z 18
Další

1. Jak zvládáte současné krizové období?
2. Máte dnes svátek, co by vás potěšilo a co přejete sobě a svým kolegyním a kolegům?

Eliška Brandtová
Klatovská nemocnice - sestra COVID ambulance

Eliška BrandtováZdroj: Deník

1. Pracuji v ambulanci, kam chodí pacienti s příznaky onemocnění. Zpravidla se u nich nákaza později vyloučí, ale sami mají obavy, je to i pro ně náročné, každý reaguje a spolupracuje jinak. My jim musíme pomoci, být k nim empatičtí, při tom máme na sobě veškeré ochranné pomůcky a oblečení a pracujeme v režimu 24 hodin, tedy tři hodiny v ambulanci, tři hodiny odpočinek. Je to hodně vyčerpávající - psychicky i fyzicky. Lze to vydržet pár týdnů, ale teď už je to měsíc a půl. Nejsme ani tak unaveni z těch jednotlivých směn, ale z toho, že to trvá už dlouho.
2. Potěšilo by mne to samé, co všechny ostatní: aby už to skončilo, aby se nikdo víc nenakazil a pokud někdo přece jen onemocní, tak aby byl průběh nemoci bezproblémový a rychle se uzdravil. To samozřejmě přeji i nám v nemocnici. A k tomu také, aby se zlepšila podpora zdravotnictví, aby i nás v regionálních nemocnicích někdo ohodnotil a abychom v létě měli víc volna. 

1. Jak zvládáte současné krizové období?
2. Máte dnes svátek, co by vás potěšilo a co přejete sobě a svým kolegyním a kolegům?

Nikola Gustová
Stodská nemocnice, příjmová interní ambulance

Nikola GustováZdroj: Deník

1. Zatím to ještě zvládám dobře. Je to psychicky náročnější období, ale společnými silami se koronavirová krize dá zvládnout.
2. Potěšilo by mne, kdyby lidem zůstalo a vydrželo radování se z maličkostí, byli k sobě i ostatním ohleduplní a tolerantní a stále pokračovali v solidaritě, kterou projevili. A přála bych sobě i svým kolegům, abychom i nadále vše zvládali s pozitivním myšlením a abychom se, co nejdříve vrátili k běžnému životu.

1. Jak zvládáte současné krizové období?
2. Máte dnes svátek, co by vás potěšilo a co přejete sobě a svým kolegyním a kolegům?

Barbora Sedláková
vrchní sestra oddělení Následné péče Nemocnice Sokolov

Barbora SedlákováZdroj: Deník

1. Musíme to zvládnout… Jsme dobrý tým a držíme spolu. Tak to zvládáme lépe.
2. V COVID období si přeji hlavně zdraví… pro rodinu, kolegy… a hlavně pro naše pacienty, kterým bychom chtěli být i nadále oporou.

1. Jak zvládáte současné krizové období?
2. Máte dnes svátek, co by vás potěšilo a co přejete sobě a svým kolegyním a kolegům?

Lenka Bezpalcová
staniční sestra příjmové interní ambulance 2.interní kliniky a COVID ambulance FN Plzeň

Lenka BezpalcováZdroj: Deník

1. Začátek byl velice náročný, stres, obavy z neznámého, strach z nákazy, jak se situace bude vyvíjet. Naštěstí nás pandemie nezasáhla tak drtivou silou jako třeba v Itálii. Snažím se myslet pozitivně, situace se zdá být pod kontrolu a vše se navrací k normálu.
2. Radost by mi udělala vakcína na Covid 19, bylo by hezké vědět, že nám již nikdy nebude hrozit a nebudeme muset zažívat to co v předchozích týdnech.Všem mým kolegyním a kolegům přeji hodně zdraví a psychických sil, mít možnost začít žít běžný život jako dříve, jet na dovolenou, sejít se se svými blízkými. Přeji také dostatek personálu na odděleních a hlavně mít tak skvělou partu lidí kolem sebe jako mám já.

1. Jak zvládáte současné krizové období?
2. Máte dnes svátek, co by vás potěšilo a co přejete sobě a svým kolegyním a kolegům?

Martina Kalendová
vrchní sestra ARO (26let ve fuknci) a Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Sokolov a koordinátorka COVID

Martina KalendováZdroj: Deník

1. Toto období je pro nás všechny velmi náročné, ale díky kvalitním týmům, které naše nemocnice má, to všichni společnými silami zvládáme. Jsem na zaměstnance naší nemocnice pyšná a nesmírně si jich vážím. Moje díky nejde slovy vyjádřit…
2. Moc by mě potěšil kompletní návrat naší nemocnice do normálu a zasloužený odpočinek vytíženého personálu. Všem kolegům a kolegyním přeji k dnešnímu svátku stálý úsměv na tváři, optimismus, pokoru a naplněná očekávání jak v profesním, tak i osobním životě

1. Jak zvládáte současné krizové období?
2. Máte dnes svátek, co by vás potěšilo a co přejete sobě a svým kolegyním a kolegům?

Renata Skřivanová
staniční sestra dětského oddělení Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň

Renata SkřivanováZdroj: Deník

1. Přesto, že je tohle období velice náročné, tak za podpory rodiny vše zvládám vcelku dobře.
2. Potěšila by mě dobrá nálada spolupracujících. Přeji sobě i kolegyním zdraví, hodně optimismu a ohleduplnosti mezi sebou.

1. Jak zvládáte současné krizové období?
2. Máte dnes svátek, co by vás potěšilo a co přejete sobě a svým kolegyním a kolegům?

Markéta Vykouková
všeobecná sestra, rehabilitační oddělení Nemocnice Ostrov

Markéta VykoukováZdroj: Deník

1. Myslím si, že docela dobře…
2. Já bych si přála, abych mohla stále pracovat v takovém pohodovém týmu jako je u nás na rehabilitaci a měli jsme plno fajn pacientů.

1. Jak zvládáte současné krizové období?
2. Máte dnes svátek, co by vás potěšilo a co přejete sobě a svým kolegyním a kolegům?

Adéla Orabincová
staniční sestra na COVID oddělení FN Plzeň

Adéla OrabincováZdroj: Deník

1. Na začátku byl strach a obavy, především o rodinu. Ale s postupem času se člověk adaptuje a bere vše tak jak to je.
2. Přála bych nám všem pevné zdraví, a aby tahle ,, situace" skončila stejně rychle jako začala.

1. Jak zvládáte současné krizové období?
2. Máte dnes svátek, co by vás potěšilo a co přejete sobě a svým kolegyním a kolegům?

Marcela Čedíková
staniční sestra ARO-DIP FN Plzeň

Marcela ČedíkováZdroj: Deník

1. Já osobně dobře a jsem pyšná i na celý pracovní kolektiv. Museli jsme v krátké době vytvořit COVID jednotku intenzivní péče a čelili velkému emočnímu vypětí. Není lehké pracovat v tak ztížených podmínkách. Opravdu před všemi smekám.
2. Aby tohle šílenství už skončilo a všichni jsme mohli svobodně dýchat bez respirátorů a sejít se společně v restauraci u nějakého drinku.

1. Jak zvládáte současné krizové období?
2. Máte dnes svátek, co by vás potěšilo a co přejete sobě a svým kolegyním a kolegům?

Michaela Eisenhammerová
staniční sestra Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) Nemocnice Ostrov

Michaela EisenhammerováZdroj: Deník

1. Děláme svoji práci stejně jako kdy jindy, musíme to brát tak, jak to je.
2. Přála bych si, aby se vše kolem vrátilo do normálu, aby konečně nastalo klidnější období, pro všechny.

1. Jak zvládáte současné krizové období?
2. Máte dnes svátek, co by vás potěšilo a co přejete sobě a svým kolegyním a kolegům?

Miroslava Tupá
staniční sestra I. Interní kliniky FN Plzeň 

Miroslava TupáZdroj: Deník

1. Současná situace ve světě vnesla do každého z nás řadu smíšených pocitů a obav. Nejen laická veřejnost, ale i řada povolání, v čele se zdravotníky, nese na bedrech spoustu otázek, na které stále nelze jednoznačně najít odpověď.  Přesto pocit sounáležitosti, ochota a dobrá nálada však z velké míry přispívá ke zvládání této nepříjemné situace. Snažíme se chránit sebe, své okolí, děti i příbuzné, nevyjímaje populaci z rizikových skupin. Věřím však, že  vytrvalý optimismus, loajalita a vzájemná podpora okolí je vodítkem k úspěšnému překlenutí této neočekávané situace a brzkého návratu k normálnímu životu.
2. Svým kolegům a kolegyním bych přála zdraví, pevné nervy doma i v zaměstnání a  hlavně dobrou náladu. Pokud bych si mohla přát, pak by to byl úsměv okolí. Zpod roušky těžko domýšlíme pocity kolemjdoucích. Přála bych si , co nejdříve žít ve svobodné zemi. S moudrými lidmi v jejím čele. 

1. Jak zvládáte současné krizové období?
2. Máte dnes svátek, co by vás potěšilo a co přejete sobě a svým kolegyním a kolegům?

Dana Topičová
staniční sestra Interní oddělení Nemocnice PRIVAMED

Dana TopičováZdroj: Deník

1. Současná situace je náročnější na komunikaci, počet telefonátů se zmnohonásobil, pacienti i příbuzní to mají bez osobního kontaktu mnohem těžší. A i personál (především ten s dětmi školou povinnými) je unavenější.
2. Všem sestřičkám přeji, aby ony samy byly zdravé, dokázaly se při vší práci usmívat a chodily do práce rády.

1. Jak zvládáte současné krizové období?
2. Máte dnes svátek, co by vás potěšilo a co přejete sobě a svým kolegyním a kolegům?

Hana Kottková
vedoucí sestra směny, JIP kardiochirurgické oddělení FN Plzeň

Hana KottkováZdroj: Deník

1. Zpočátku přirozeně panovala obava, jako ze všeho neznámého. Tato obava byla ještě umocněna zmatkem a nejistotou provázející první dny. Poté se však situace začala uklidňovat, protože jsme měli dostatek ochranných pomůcek a aktuálních informací, což nám zajistilo nejen bezpečné podmínky pro ošetřování nemocných, ale také nám to pomohlo adaptovat se na nově vzniklou mimořádnou situaci. Rozhodně je to nová zkušenost, za kterou jsem ráda a zkouška, ve které jsme si, myslím, vedli obstojně. Nicméně už se těším, až budeme moci opět naplno pečovat o naše kardiochirurgické pacienty.
2. Moje představa příjemně stráveného svátku je výlet za slunečného počasí zakončený dobrou večeří. Sobě, svým kolegyním a kolegům bych přála, aby byli součástí přátelského kolektivu, koordinovaného zdatným vedením. Také bych si přála, aby si lidé vážili zdravotnického personálu nejen během krizové situace, kdy jsou na nás kladeny obrovské nároky, ale také v běžném, pandemií nepoznamenaném režimu. Potěšilo by mě, kdyby naše každodenní píle byla náležitě ohodnocena a především, aby nás povolání, které jsme si sami zvolili, naplňovalo.

1. Jak zvládáte současné krizové období?
2. Máte dnes svátek, co by vás potěšilo a co přejete sobě a svým kolegyním a kolegům?

Lubica Jakešová
staniční sestra novorozeneckého oddělení Mulačova nemocnice

Lubica JakešováZdroj: Deník

1. Na Novorozeneckém oddělení to bylo složitější kvůli omezování přítomnosti otců u porodu, ale nyní se vše již vrací k normálu, za což jsme vděční a to nás uklidňuje a pevně věříme, že bude zase brzy více klidu na práci a méně stresu. Děkujeme všem spolupracovníkům za týmovou práci.
2. Přeji nám všem hlavně zdraví, pohodu a pevně věřím, že naše povolání touto nečekanou situací i něco získalo.. A to minimálně na větší váze, perspektivitě a zajímavosti pro budoucí absolventy. Takže nám přeji hodně zájemců o naši práci, protože to zkrátka dává smysl, dělat zdravotnické povolání

1. Jak zvládáte současné krizové období?
2. Máte dnes svátek, co by vás potěšilo a co přejete sobě a svým kolegyním a kolegům?

Jiřina Matasová
staniční sestra urgentní a chirurgických ambulancí Mulačova nemocnice

Jiřina MatasováZdroj: Deník

1. Situace samozřejmě byla nová, nestandardní a mimořádně náročná, ale v dobrých týmech se to dalo zvládnout. A to byl i náš příklad, za to moc všem děkujeme.
2. Ať dobré týmy drží i nadále pohromadě v pevném zdraví a ať se vše brzy vrátí k normálu. Také věřím, že si všichni lidé budou nyní naší práce více vážit. 

1. Jak zvládáte současné krizové období?
2. Máte dnes svátek, co by vás potěšilo a co přejete sobě a svým kolegyním a kolegům?

Jana Boučková
Domažlická nemocnice - hlavní sestra nemocnice, vedoucí sestra odběrového místa

Jana BoučkováZdroj: Deník

1. Pro mnohé z nás je toto období testem odolnosti – fyzické i psychické. Například v ochranném obleku se teď, když je venku teplo, pořádně zpotíme, z respirátorů máme na obličeji otlaky. Je to náročné, ale zvládáme to - s maximální dávkou zodpovědnosti, s velkou dávkou podpory okolí, ať už kolegů, příbuzných, přátel a s jistou dávkou humoru.
2. Potěšilo by mě, kdyby nám všem zůstala vzájemná soudržnost a úcta. Kdyby si i nadále vážili lidé naší práce, tak jak tomu bylo v posledních týdnech. A všem zdravotníkům přeji upřímně pevné zdraví, a aby nás v budoucnu už nikdy nepotkala takováto pandemie.

1. Jak zvládáte současné krizové období?
2. Máte dnes svátek, co by vás potěšilo a co přejete sobě a svým kolegyním a kolegům?

Edita Potěšilová
staniční sestra Centrální příjem, Nemocnice PRIVAMED

Edita PotěšilováZdroj: Deník

1.Během posledních dvou měsíců se mi kvůli koronaviru obrátil život naruby. Nastala pro mě úplně nová situace, se kterou se musím vypořádat nejen v soukromém, ale i v profesním životě. Toto krizové období se mi daří překonávat díky své skvělé rodině a díky kolegům a kolegyním. Nyní se ukázalo, jaký jsme báječný tým. Všem Vám chci poděkovat, že jste součástí mého života – DĚKUJI.
2. Sobě, mé rodině, svému báječnému týmu, ale i ostatním přeji, aby již brzo skončilo tohle pro nás složité období a vrátili jsme se zpět do „zajetých kolejí“, aby další vlna pandemie již nepřišla a pokud přijde, tak abychom jí všichni zvládli s pevným zdravím. Těším se, až se budeme brzy opět potkávat bez ROUŠEK.

1. Jak zvládáte současné krizové období?
2. Máte dnes svátek, co by vás potěšilo a co přejete sobě a svým kolegyním a kolegům?

Žaneta Moltašová
Rokycanská nemocnice - zdravotník na triážním pracovišti, studentka

Žaneta MoltašováZdroj: Deník

1. Protože jsem stále studentka na plzeňské zdrávce a musím po mailech dělat i úkoly do školy a učit se, tak je to pro mě dost náročné období. V nemocnici jsem až čtyřikrát týdně na triážním pracovišti a dříve i na odběrovém místě. Jsme mezi prvními, kdo se s pacienty setkává a vysvětluje různá opatření. Beru to jako obrovskou zkušenost, praxi, která se bude hodit.
2. Potěšilo by mne, kdyby už všechno skončilo, vrátili bychom se ke své normální práci a byli bychom všichni zdraví. Než se vrátíme do běžného režimu, přeji nám všem, abychom to zvládali s úsměvem, byli i nadále příjemní na pacienty, na své kolegy a aby nám stále zůstávala síla a energie i do dalších dnů.