Na věc ihned zareagoval místostarosta Chebu Ladislav Hrubý, který se celou záležitostí intenzivně zabývá. „Byl jsem informován o skutečnosti, že Krajský soud v Ústí nad Labem zahájil insolvenční řízení na majetek společnosti Raeder & Falge, což je společnost, která s městem Cheb uzavřela smlouvu o dílo na zhotovení lávky na Švédský vrch. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení ovšem neznamená automaticky, že podaný insolvenční návrh je důvodný, a že bude prohlášen úpadek společnosti. Je to informace o tom, že návrh insolvenčnímu soudu došel. Reakce společnosti Raeder & Falge na podaný návrh mi zatím známá není,“ sděluje.

Radnice aktuálně čeká na spojení se zástupcem nového vlastníka společnosti. „Zahájení insolvenčního řízení nemá bezprostřední dopady na stavbu lávky. To mohou mít až kroky, které případně udělá management společnosti, insolvenční soud a případně soudem ustanovený předběžný insolvenční správce,“ pokračuje s tím, že se aktuálně se na lávce, byť v omezené míře, stále pracuje.

Generál Petr Pavel s manželkou Evou na víkend vyrazili na Chebsko.
Na Chebsku byl generál Pavel s manželkou, řešily se i pohraniční problémy

Jak už místostarosta Hrubý několikrát ve svých vyjádřeních uváděl, tuto situaci město Cheb nezapříčinilo a nemohlo ji nijak ovlivnit. „Jak vyplývá z podaného insolvenčního návrhu, jde o řešení jiných obchodních vztahů. Jak jsem informoval na tiskové konferenci 25. července 2022, naše město závazky ve vztahu ke zhotoviteli splnilo a promptně reagovalo i v situacích, kdy bylo z pohledu zhotovitele nezbytné aktuálně přicházející problémy na stavbě řešit. Za všechny případy mohu zmínit kompromis v podobě dodatku číslo 4 ke smlouvě a dohodu o narovnání, kterou schválilo zastupitelstvo loni 16.prosince. Věc budu dále prioritně sledovat,“ uvádí.

K situaci se také vyjádřil bývalý starosta Chebu Petr Navrátil, který si obdobnou situaci pamatuje s Nemocnicí Cheb. „Pro město Cheb může insolvenční řízení zhotovitele znamenat velké riziko. V první řadě je ohrožena vůbec dostavba lávky a také nevíme, zda město dostane slíbenou dotaci. Zástupci města již několik měsíců vědí o žádosti zhotovitele na posunutí termínu dostavby, ale veřejnost o tom byla informována až nyní v situaci, kdy začaly prosakovat informace o krachu firmy, které se nakonec ukázaly pravdivé.  Nyní se musí jednat o zachování dotace a projednat další možnosti dokončení stavby,“ dodává s tím, že v této situaci mohou nastat dva scénáře. První je takový, že vlastník firmy dorovná ztrátu a vše půjde podle plánu. Druhá varianta je podle Navrátila o něco pesimističtější. „Vlastník ztrátu nedorovná, následně firma půjde do insolvence. Buď bude komunikovat v sounáležitosti s předávacím řízením, stavba se tím pádem následně zakonzervuje a město vyhlásí výběrové řízení na projektanta. Ten zhodnotí, co bylo a bude postaveno, a vypracuje projekt dostavbu lávky, což s sebou nese zpoždění rok nebo rok a půl. V případě, že firma přestane komunikovat, tak máme velký průšvih a v tuto chvíli nebudu analyzovat, jaké by to dopady mohlo mít,“ uzavírá.

Hlavní kolonáda Mariánských Lázní se proměnila v knižní ráj, který doprovázelo i divadlo, koncerty nebo autorská čtení.
Vladimír Páral slaví 90. narozeniny. Stal se čestným občanem Mariánských Lázní

Podle informací ve věstníku veřejných zakázek je největší akcí firmy modernizace stanice Roztoky u Prahy pro Správu železnic. Za tu Správa železnic zaplatí 204 milionů korun.

V segmentu dopravních staveb získala firma ještě například zakázku na stavbu lávky pro pěší přes nádraží v Chebu nebo lávky u Černé silnice přes Jizeru v Mnichově Hradišti. Má také řadu zakázek na rekonstrukce nemocnic.

Vyjádření firmy Raeder & Falge k situaci se Deníku nepodařilo dnes odpoledne získat. Ve firmě nikdo nezvedal telefon.