Valdštejnské slavnosti, které se odehrají dnes a zítra v Chebu, budou znamenat dopravní omezení.


Dopravní značky zakazující stání na náměstí Krále Jiřího se v Chebu objevily už ve čtvrtek ráno.


„Kvůli stavbě pódia a dalším přípravám Valdštejnských slavností platí od čtvrtka 27. srpna 19 hodin do nedělních ranních hodin,“ informovala Monika Janovcová z chebské radnice, oddělení kultury a cestovního ruchu. „Objízdná trasa bude tradičně vedena ulicemi Dlouhá, Židovská a Kamenná.“
Znamená to, že z Kostelního náměstí nebude možné se dostat přes náměstí Krále Jiřího. Silnice okolo muzea bude uzavřená.


Provoz v chebské Židovské ulici se po dobu slavností obrátí a povede nikoliv do kopce, ale dolů do Kamenné ulice. „Tento systém se nám osvědčil a už jej praktikujeme asi pátým rokem,“ poznamenala mluvčí radnice Martina Kuželová. Valdštejnské slavnosti zahájí už dnes ve 14 hodin středověké tržiště na náměstí Krále Jiřího, příjezd vévody Valdštejna je očekáván v 17 hodin. Následuje od 18 hodin vernisáž výstavy Knedlík-Kloss-Knödl a uvítací raut na počest vévody v muzeu. Je ale jen pro zvané hosty a majitele Valdštejnova glejtu.

PROGRAM:

Pátek 28. srpna

od 14 do 20 hod. - dobové tržiště s bohatým programem na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

17.00 příjezd Albrechta z Valdštejna, pozdravy hostů, prohlídka tržiště s vévodou

18.00 vernisáž výstavy Knedlík-Kloß-Knödl a uvítací raut na počest vévody v muzeu

(pouze pro zvané hosty a majitele Valdštejnova glejtu)

19.30 koncert Valdštejnského dvorního tria v Kostele Zvěstování Panny Marie na

Františkánském náměstí, zazní hudba raně barokních mistrů

20.30 slavnostní večer pro sponzory a pozvané hosty v rajské zahradě Františkánského

kláštera (vstup pro majitele Valdštejnova glejtu)

20.30 večerní zábava s armádou v Hradní krčmě na šancích

Sobota 29. srpna

od 9.00 hod. - dobové tržiště s bohatým programem na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

10.00 valdštejnská pobožnost v kostele sv.Mikuláše

10.00 středověké dětské atrakce kočovné společnosti Al Rašíd – po celý den v Krajince

(děti v historických kostýmech jezdí zdarma)

12.00 na Chebském hradě Vás zve k prostřené tabuli vévoda Albrecht z Valdštejna a

purkmistr města Jan Svoboda (majitelé Valdštejnova glejtu mají přednostní vstup)

14.00 přehlídka armády na náměstí, průvod do vojenského ležení v Krajince

15.00 bitva v Krajince

17.00 Valdštejn a hudba - koncert Valdštejnského dvorního tria za účasti vévody v muzeu

19.30 pochodňový průvod městem z Chebského hradu na náměstí

20.00 velká večerní slavnost s vévodou na náměstí, ohňostroj