Ne všichni si ale uvědomují, že než zatopí, musí mít řádně vyčištěný komín a nesmí chybět revize. Hasiči Karlovarského kraje řeší kvůli nesplnění těchto podmínek každou zimu desítky požárů.

Například dvě jednotky vyjely před několika dny k požáru sazí v komíně do Jindřichovic. „Podle majitele domu je událost beze škody,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

„Hasiči opětovně vyzývají všechny majitele domů, aby důsledně kontrolovali spalinové cesty, prováděli čištění podle platných postupů včetně kontrol odbornými osobami,“ řekl mluvčí hasičů.

Podle statistiky 85 procent komínových požárů vzniklo v důsledku nedostatečného čištění spalinových cest. Majitelé domů si často ani neuvědomují, že pokud se v případě požáru komínu neprokážou platným potvrzením o kontrole spalinové cesty, může jim příslušný hasičský záchranný sbor uložit pokutu. „Podle zákona o požární ochraně mají hasiči právo pokutovat jak kominíky a revizní techniky spalinových cest za nesprávně odvedenou práci, tak právnické či fyzické osoby za zanedbanou, případně neprovedenou údržbu spalinové cesty,“ řekl prezident Společenstva kominíků České republiky Jaroslav Schön. U fyzických osob může výše pokuty dosahovat až deset tisíc korun, u právnických osob se může sankce vyšplhat až ke sto tisíci korunám.

Kominíci se mimo zanedbávání povinných kontrol spalinových cest u některých zákazníků setkávají i s nedostatečnými znalostmi zásad správného topení, a to zejména u spotřebičů na pevná paliva.

„Jedná se například o topení nedostatečně vyschlým dřevem nebo o připojení moderního spotřebiče na nevyhovující komín, čímž dochází nejen ke znečišťování ovzduší, ale i k nadměrnému zanášení spalinových cest sazemi a dehtem a následnému vzniku komínových požárů,“ sdělil Jaroslav Schön.

Platná vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty určuje povinnou frekvenci podle používaného paliva. Pokud lidé topí pevnými palivy, měli by čistit komín minimálně dvakrát ročně.