Nejinak je na tom obec Drmoul, kterou čekají velké výdaje na zimní údržbu. Peníze sehnat podle slov starostky prostě musí.

„Údržba komunikací v zimě je naší povinností. Každý rok se potýkáme s nedostatkem financí. Nakonec je stejně sehnat musíme, nic jiného nám ani nezbývá,“ sdělila Vladislava Chalupková, starostka obce Drmoul.

„Zatím se nám vždy finance na zimní údržbu komunikací povedlo sehnat a údržbu jsme byli schopni zajistit tak, aby se ráno nemusel občan brodit sněhem. Například účelové komunikace, jako polní cesty, v zimě udržujeme méně, což je s ohledem na jejich využití pochopitelné. Ovšem ceduli o tom, že se cesta v zimě neudržuje, v naší obci nenajdete,“ doplnila.

Letošní zima má být podle předpovědí tuhá. Jak obce, tak i větší města čeká finančně náročné období.
„Nedostatek peněz před zimou je každoroční problém, ale zajištění zimní údržby komunikací je nezbytné. Máme před sebou jednání, na kterém budeme hledat nejlepší varianty řešení jak z hlediska financování, tak i po stránce technické,“ vysvětlil Jiří Chval, místostarosta Mariánských Lázní.

„Kvůli škrtům budeme muset omezit údržbu méně důležitých cest, ale tak, aby to občany neomezovalo. Například různé cestičky v parku, souběžné a málo frekventované,“ doplnil místostarosta Chval.