„ÚOHS uvedl, že se nebude vyjadřovat k nepovolené podpoře při převodu letiště z Ministerstva obrany na město Cheb. Podle úřadu je jediným oprávněným orgánem Evropská komise," sdělil chebský místostarosta Pavel Hojda.

V minulém týdnu se sešla expertní skupina na Ministerstvu dopravy, která hledala nejvhodnější způsob, jak Evropskou komisi oslovit. „Pokud se nepovede letiště do vlastnictví města převést, s velkou pravděpodobností nedojde ani k opravě celého areálu, a tím ke zlepšení přistávacích podmínek, které jsou v dnešní době nevyhovující," dodal Hojda.