Diagnostické průzkumy odhalily, že na mostní konstrukci zatéká voda, což vedlo k rozsáhlé korozi ocelové výztuže a poškození betonové krycí vrstvy. Navíc byly zjištěny problémy s delaminací povrchových sanací vrstev od podkladu.

Objízdná trasa pro všechna vozidla je vedena přes obec Lipoltov.

V rámci rekonstrukce bude na most instalován nový nosný systém z betonu. Tento systém zahrnuje speciálně vyrobené betonové díly, které budou integrovány do konstrukce mostu a spojeny s železobetonovou deskou. Tyto díly budou položeny na pružných podložkách, které zlepší schopnost mostu odolávat dynamickému zatížení a pohybům.

Rekonstrukci, jejíž náklady se vyšplhají téměř na 15 milionů Kč, provádí společnost MI Roads. Během uzavírky bude pro všechna vozidla zřízena objízdná trasa přes obec Lipoltov.