Tato základní škola je celkem rozsáhlá, proto jsou i náklady vyšší. Objekt se skládá z družiny, prvního stupně, druhého stupně a dvou tělocvičen.

„Na realizaci této investiční akce za 35 milionů se městu podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši téměř 14 milionů korun,“ konstatoval chebský mluvčí Tomáš Ivanič.

„Součástí investice je například zateplení fasády a střešního pláště, výměna původních oken, optimalizace otopné soustavy nebo vybudování větracího systému s rekuperací, který zajistí obměnu vzduchu v učebnách. Klasické větrání prostřednictvím otevírání oken totiž pravidla pro získání dotací neumožňují,“ uvedl místostarosta Zdeněk Hrkal.

Takzvaná rekuperace funguje podobně jako klimatizace, přivádí však do učebny mnohem čistší vzduch, než by tomu bylo jen z otevřeného okna. Jednotka, která výměnu vzduchu provádí, má v sobě i několik filtrů. Realizace projektu je rozložena do dvou let. S jejím dokončením se počítá v říjnu příštího roku.

„Projekt je takto rozložen proto, aby stavební práce co možná nejméně ovlivnily chod školy. Práce, které by nejvíce rušily výuku, jsou naplánovány na období letních prázdnin,“ vysvětlil starosta Antonín Jalovec.
Během rekonstrukce došlo i ke komplikaci.

„Při dešti zateklo do tělocvičny, ale vzhledem k tomu, že je stavební firma pojištěná, nijak opravu školy tato událost neohrozila,“ sdělil místostarosta Hrkal.

Škola na Skalce byla postavena v 70. letech minulého století a je jednou ze dvou městských škol, které ještě nejsou zatepleny. Tou poslední je základní škola na sídlišti Zlatý vrch. Její zateplení se už projektově rovněž připravuje.

V uplynulých letech putovaly na opravy základních škol v Chebu nemalé prostředky. Z větších akcí posledních let to bylo například vybudování moderního sportoviště pro potřeby 2. základní školy nebo zateplení 6. základní školy a školky na sídlišti Skalka.