„Mám ohromnou radost, je to pochvala a ocenění pro všechny naše šikovné a aktivní občany, kteří se podílejí na životě v obci. Jednou z nejhezčích akcí u nás je Den dětí, do jehož organizace se zapojují opravdu všechny spolky. Moc všem děkuji, že jsme dokázali uspět,“ řekla starostka obce Lenka Dvořáková. Slavnostní ceremoniál předání Zlaté stuhy se v Hazlově uskuteční v průběhu srpna. „Myslím, že velký kus práce za sebou mají všechny přihlášené obce, a těší mě vítězství Hazlova i další udělené ceny. Úspěch v této soutěži není jenom důkazem schopností starostů, ale především je to aktivita občanů a jejich chuť zapojit se do dění v obci. S radostí se s lidmi z Hazlova setkám právě při oslavě zisku titulu a postupu do celostátního kola,“ sdělila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová. Držitele titulu i ostatní oceněné obce vybírá hodnotitelská komise, kterou v tomto ročníku vedla Rita Skalová, starostka města Skalná, které v soutěži zvítězilo v roce 2017. Hodnotí se především aktivita občanů, společenský život, občanská vybavenost a péče o veřejná prostranství, ale i využití informačních technologií.

„Hazlov byl komisí oceněn především za komplexní rozvoj celé obce, za bohatý spolkový, kulturní a společenský život. Ocenili jsme kvalitu veřejného prostranství i péči o zeleň a vodní plochy. Výborně obec spolupracuje s podnikatelskými a zemědělskými subjekty, zaměřuje se na práci s dětmi a výchovu k ochraně životního prostředí,“ uvedla Rita Skalová, předsedkyně komise a starostka města Skalná.