S nepříjemným zážitkem se setkali vietnamští manželé v chebském supermarketu Billa.
„Měli tam dvoulitrovou colu za 27,90 korun,“ začala vyprávět vietnamská obchodnice Linda. „Byla to výhodná cena, tak jsem chtěla koupit větší množství. U pokladny nám ale naúčtovali za lahev 30,90 korun. Když jsem se ohradila, šel pracovník prodejny vyměnit cenu v obchodě za tu, kterou nám účtovali u kasy.“

Podle Ivany Pickové, mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů se jednalo jednoznačně o porušení Zákona o ochraně spotřebitele.
„V takovém případě měli dát zákazníci ihned podnět k prošetření České obchodní inspekci (ČOI),“ uvedla.
„Vždy platí cena, která je u zboží uvedena v okamžiku nabídky,“ řekla. „Pokud se zákazník nedomluví s pokladní, ať si nechá zavolat vedoucího prodejny, a když nepomůže ani to, je to důvod dát podnět ČOI. Bohužel se s podobnými případy setkáváme velmi často.“

Paragraf 12, odstavec 2 Zákona o ochraně spotřebitele hovoří jasně:
(2) Informace o ceně nebo okolnost, že informace je neúplná anebo chybí, nesmí zejména vzbuzovat zdání, že:
a) cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti,
b) stanovení ceny závisí na okolnostech, na nichž ve skutečnosti nezávisí,
c) v ceně jsou zahrnuty dodávky výrobků, výkonů, prací nebo služeb, za které se ve skutečnosti platí zvlášť,
d) cena byla nebo bude zvýšena, snížena nebo nezměněna, i když tomu tak není,
e) vztah ceny a užitečnosti nabízeného výrobku nebo služby a ceny a užitečnosti srovnatelného výrobku nebo služby je takový, jaký ve skutečnosti není.

Vyjádření společnosti Billa se Deníku do uzávěrky nepodařilo získat, zveřejníme jej proto v některém z dalších vydání.