Až ukončením činnosti pro karlovarského znalce Jana Moravce může skončit kauza prodeje mateřské školy v ulici Krále Jiřího. Loni vypracoval na městskou mateřinku kvůli jejímu prodeji posudek. Jenže se v něm objevily nesrovnalosti. Ty chce nechat prošetřit vedení města i předseda Krajského soudu v Plzni Miloslav Sedláček. Kvůli pochybnostem s posudkem se na zmíněný soud obrátili zastupitelé z řad Pirátů. Upozornili na to, že v konečné ceně se ztratilo 95 metrů čtverečních. Zatímco v úvodu posudku uvádí Moravec 401 metrů čtverečních, v závěru už je to jen 306 metrů.

Předseda soudu konstatoval, že materiály neobsahují formální chyby. „Posudek ale předložím poradnímu sboru zřízenému u zdejšího soudu pro znalecké otázky v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady,“ píše ve svém zdůvodnění Sedláček. „Vyjádření uvedeného poradního orgánu bude podkladem pro další postup ve věci. Respektive na jeho základě zvážím, zda dojde k zahájení řízení o přestupku. Výsledek přezkumu napadeného znaleckého posudku poradním sborem poslouží jako podklad pro případné posouzení řádnosti výkonu znalecké činnosti znalce, “ uvedl předseda soudu.

Moravec Deníku odmítl vysvětlit, proč jsou v posudku nesrovnalosti. „Říká, že postupoval v souladu se zákonem. Těch rozdílných 95 metrů prý ohodnotil na nulu, protože se jedná o zanedbané prostory v suterénu, a v ceně je tak nezohlednil,“ zdůvodnila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Vedení města si tímto vysvětlením ale jisté není. „Mně samotné toto tvrzení přijde taky jako zvláštní,“ řekla primátorka na jednání zastupitelstva toto úterý. Mezitím už kvůli odhadu školky oslovila radnice jiného znalce. Primátorka už před časem uvedla, že pokud cena z toho nového odhadu bude vyšší, dá město podnět k zahájení řízení o odebrání licence.

Ohodnocení suterénních prostor na nulu, aniž by to ve zprávě bylo jakkoliv zmíněno, rozhodně nepovažuje za standardní znalec Viktor Vašíček z Karlovarského inspektora nemovitostí v Sokolově. „Mám za to, že to určitě není běžný postup. Podle mě se takto snaží znalec zamaskovat chyby, které v posudku udělal,“ řekl Vašíček s tím, že by určitě nebylo od věci daný posudek prostudovat podrobně. „Těch chyb tam může být více. A je úsměvné, že tu chybu s výpočtem objevili lidé, kteří nejsou v oboru,“ poznamenal Vašíček. Na to upozorňoval na jednání zastupitelstva i Josef Janů (Piráti). „Těch problematických míst v prodeji je více. Proč se v posudku nepočítá se zahradou? Tu neprodáváme? Měl jsem za to, že se tím bude zabývat někdo více, “ uvedl Janů. Podle primátorky se kvůli tomuto případu objevil názor, že by měly být k prodávanému městskému majetku vypracovány vždy dva nezávislé posudky.

Nový odhad na školku má už třetí znalec v pořadí vypracovat do konce února. Druhý oslovený po několika dnech z neznámých důvodů zakázku odmítl.

Mateřinku si od města kupuje Michaela Kemrová Linhartová, jejíž manžel Viktor je zastupitelem za ODS. Cena školky byla v původním posudku odhadnuta na 8,5 milionu korun. Linhartová už dříve uvedla, že pokud je znalecký posudek vyhotoven nesprávně, tak je potřeba jej jednoznačně přepracovat.