Krajský úřad Karlovarského kraje má v plánu zrušit dětský domov pro děti do tří let. Jak se k tomuto kroku stavíte?

Tento problém není pouze problémem rušení jednoho krajského zařízení v Aši, který se v tuto chvíli schovává za absenci lékaře. Co mne a mé spoluobčany znepokojuje daleko více, je tendence Karlovarského kraje postupně rušit všechna svá zařízení. V tuto chvíli se jedná o dětský domov do tří let, neustále bojujeme o zachování gymnázia a střední školy, probíhá transformace ústavu sociální péče Pata, která se podle našeho názoru v novém modelu v budoucnosti tak prodraží, že bude bez peněz EU neudržitelná. Za necelé tři roky se tak otřásají v základech tři krajské organizace a my se ptáme, kdo přijde na řadu příště? Pro město Aš je tato situace velmi nepříjemná z několika důvodů. V první řadě je to otázka zaměstnanosti, dále pak tradice a v neposlední řadě i pocitu sounáležitosti Karlovarského kraje s nejzápadnějším výběžkem.