Jejich sbor Oříšky už absolvoval několik koncertů a další, 26. prosince v Lomničce, je ještě čeká. Sbor vystupoval ve Františkových Lázních na kolonádě a večer v Hazlově na prvním adventním koncertě. O týden později potěšil výběrem koled obyvatelé Lomničky na lampionovém průvodu, další den pak vystoupil na velkém koncertě v Novém Kostele v Kostele povýšení svatého kříže, kde děti a zaměstnance domova navštívil poslanec Krajského úřadu Karlovarského kraje a zároveň místostarosta Plesné Václav Mleziva,” vyjmenovala ředitelka DD Libuše Hoyerová.

„Všechny koncerty se nesly v úctě k adventním tradicím a měly být poselstvím míru, lásky, víry a naděje poslané rodičům dětí, pracovníkům domova, politikům, sponzorům, zřizovateli a všem lidem dobré vůle. Konec konců byl určen samotným dětem, aby viděly, že jejich osudy nejsou nikomu lhostejné,” uvedla ředitelka.

Koncert v Novém Kostele připravil Vlado Hrinko, zástupce ředitele DD a zároveň klavírista, atmosféru vybarvila sólistka Iveta Živčáková a a slova se ujala ředitelka DD Libuše Hoyerová.

„Také už jsem letos absolvovala dětský koncert a stěží jsem skrývala slzy,” poznamenala Chebanka Jana Tomešová.