Zdravotní sestry z chebského stacionáře pro děti s očními vadami začaly včera obcházet mateřské školy v Chebu. S sebou mají přenosný přístroj PLUSOPTIX S04, kterým měří, zda předškoláčci netrpí očními vadami.
Tento přenosný přístroj má světelné a zvukové doprovodné efekty, které na krátkou dobu upoutají pozornost dítěte. Tato doba je dostatečná pro prověření zraku dítěte.

„Vůbec to nebolelo,“ radovala se čtyřletá Růženka Dunková a doplnila: „Já jsem hodná,“ když ji sestra pochválila za spolupráci při vyšetření očí.

„Alespoň člověk zjistí, jestli má dítě oči v pořádku,“ shodují se maminky.

„Výsledky zpracujeme a dětem, u nichž něco zjistíme, vytiskneme certifikáty a přes ředitele mateřských škol doporučíme rodičům návštěvu očního lékaře,“ popsala postup hlavní sestra Anna Valečková.
„Nejvhodnější věk pro toto vyšetření je tak okolo druhého až třetího roku,“ upřesnila.
Ředitel stacionáře Robert Plachý plánuje, že v příštím školním roce by měření zraku mohly absolvovat i děti z dalších mateřských škol v Karlovarském kraji.
„Abychom se dostali do školek, jednáme i s radnicemi a zjišťujeme, za jakých podmínek by to bylo možné realizovat,“ řekl. „Samozřejmostí je, že nám rodiče podepisují souhlas s měřením.“

„Chtěli bychom ve spolupráci s dodavatelem zařízení z tohoto vyšetření udělat celonárodní projekt. Máme v úmyslu oslovit i zdravotní pojišťovnu, zda by jej mohla proplácet.“
Rodiče chebských dětí se ale nemusí hrozit, že by po nich byla vyžadována platba za uskutečněné měření zraku dětí. Tento projekt, který se v Chebu koná, je pilotní a bezplatný. „Prvotní informace hovoří o tom, že zdravotní sestry už mezi dětmi objevily velké množství očních vad,“ doplnil ještě Plachý.