Ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová navštívila společně se svou zástupkyní Markétou Sodomkovou Cheb kvůli osvětovému happeningu s názvem 'Stop násilí na dětech'. Chebskému deníku s ochotou prozradila okolnosti začátků fungování nadace a také své názory na problematiku týraných dětí.

Prozradíte čtenářům Chebského deníku, jaká byla vaše původní profese?

Jsem absolventkou Vysoké školy ekonomické. Přes 20 let jsem pracovala ve Státní bance československé. K ochraně dětí bych se dostala určitě dříve, ale v minulém režimu nestátní sektor neexistoval, takže jsem se k ochraně dětí dostala až po roce 1989.

Jak to bylo se založením Nadace Naše dítě?

Nadaci jsem založila sama v roce 1993. Prvním projektem byla celostátní Linka bezpečí (LB), za kterou jsem 10 let jako předsedkyně představenstva zodpovídala včetně finančního zajištění. Po deseti letech jsme se rozhodli, že je linka už 'dospělá' a půjde svou cestou. Nadace následně rozšířila projekty i o ochranu dětí handicapovaných, týraných, zneužívaných, opuštěných či pohřešovaných. Prakticky se snažíme věnovat všem dětem, které jsou v mimořádně těžké situaci. Cílem nadace je přerozdělování finančních prostředků ve prospěch ochrany dětí, což vzorně naplňujeme. Pomáháme také osvětou proti týrání a zneužívání dětí, poskytujeme bezplatné právní poradenství a provozujeme internetovou horkou linku na oznamování dětské pornografie.

Kdo vám v začátcích pomáhal?

Na začátku jsem byla sama. Vzhledem k tomu, že nadace nemůže přijmout žádné státní prostředky, tak jsem po půl roce založila občanské sdružení Linka bezpečí, kde už museli být tři zakladatelé. Tehdy to byl dětský pediatr David Marx a paní Jarmila Knight, která měla drobné zkušenosti z Velké Británie, a moje maličkost. V této sestavě se už pomalu začal tvořit tým LB. Našli se první odborníci, kteří školili první konzultanty, kteří již naslouchali dětem. Postupně se také vypracovával systém, jak bude vypadat vzdělávání konzultantů, ale také systém práce na telefonu. Podařilo se mi domluvit s Českým Telefonem bezplatné volání na LB. Nejdříve to šlo pouze v Praze, ale poté jsme vyjednali stejné podmínky i pro ostatní děti z České republiky. Společně s MUDr. Janou Drtilovou, která byla prvním odborným šéfem LB, jsme otevřeli i Krizové centrum, kam mohly přijít děti, které se dovolaly na LB s problémem týrání či zneužívání. To ale bohužel po třech letech zaniklo. Bylo nestátním zdravotnickým zařízením a nenaplňovalo nasmlouvané kapacity zdravotních pojišťoven.

Linka bezpečí funguje po celé republice, jak se o ní děti dozvídají?

Dokud jsem za LB zodpovídala, tak jsme měli agenturu, která pro nás pracovala sponzorsky. Pravidelně jsme pořádali tiskové konference, navštěvovali jsme školy, připravovali různé vizuály do časopisů a podobně. Řekla bych, že to fungovalo velmi dobře. Přijímaly se až dva tisíce hovorů denně a často byl problém, aby se dítě na linku dovolalo.

Být ředitelkou nadace není určitě lehké, jaký je váš běžný den?

Každé ráno se podívám na e-mailovou poštu. V průběhu celého týdne mě čeká celá řada schůzek. Prostředky, které přerozdělujeme potřebným (ročně je to přibližně kolem 12 milionů korun poznámka redakce), musíme někde sehnat. Takže poměrně dost času zabere i fundraisingová činnost (získávání finančních prostředků na obecně prospěšnou činnost poznámka redakce). Přestože jsme malý tým, je nutné se pravidelně scházet a o dalších aktivitách hovořit s mými kolegy. Pravidelně sledujeme i změny legislativy. Jsem rovněž členkou Výboru pro dětská práva, poradního orgánu vlády ČR, a členkou představenstva bruselské organizace pro pohřešované děti.

Zmínila jste shánění finančních prostředků a jejich následné přerozdělování. Odkud je berete?

Pouze od sponzorů a je to činnost stále těžší. Oslovujeme rovněž občany dobré vůle. Otevřeli jsme projekt 'Konto Naše dítě', o kterém je i na našich stránkách www.nasedite.cz. Každý člověk, kterému není osud týraných a zneužívaných dětí lhostejný, si může každý měsíc strhávat ze svého výdělku či bankovního konta určitou malou částku, 20 či 50 Kč, ve prospěch ohrožených dětí. Je velice složité udržet stejně vysoké tempo přerozdělování financí pro ohrožené děti.

Podobný happening, který se uskutečnil v Chebu, se konal vloni v Praze. Byl to čistě váš nápad?

Myslím si, že to byl náš nadační nápad. Nevím ani, kdo z týmu s tím nápadem přišel.

19. listopadu si připomínáme Světový den prevence týrání a zneužívání dětí. V tento den oslovíme veřejnost s apelem pomáhat a naplňovat oznamovací povinnost vůči těm dětem, které jsou krutě týrané, zneužívané či zanedbané. Jsem velmi ráda, že jsme našli v Chebu pochopení a podporu městského úřadu.

Babyboxy mají v České republice mnoho příznivců i odpůrců, na které straně stojíte vy a co si o nich myslíte?

Nejsem odpůrce babyboxů. Nevidím důvod, co by mělo vadit. Než aby dítě skončilo někde na smetišti, tak se domnívám, že je lepší, když skončí v babyboxu. Na druhou stranu ctím, aby každé dítě dostalo možnost znát svůj původ. Nadace Naše dítě ráda podpořila zřízení dvou babyboxů.