Jak to v Chebu s příchodem sametové revoluce vypadalo? Jaká byla atmosféra v ulicích, v divadle? Jak se lidé na různých shromážděních konečně zbavovali strachu a také sami promlouvali? To vše bude k vidění za přítomnosti autora vzácných záběrů. Akce začne v přednáškové místnosti od 18.15 hodin.

7. listopadu od 18.15, Městská knihovna Cheb